จำนำรถครั้งแรกที่ Ccccarcash ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อจำรถ เบื้องต้น

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  • สมุดเล่มทะเบียนรถ(ตัวจริง)
  • สำเนาหน้าแรกสมุดเล่มทะเบียนรถ 1 ฉบับ
  • หนังสือสัญญาเช่าซื้อรถจากไฟแนนซ์ฉบับจริง(ถ้ามี)
  • ใบจ่ายค่างวดรถล่าสุด(ถ้ามี)

หากเจ้าของรถมาด้วยตัวเองไม่ได้ ควรมี! เอกสารอะไรบ้าง

  • เอกสารเจ้าของรถทุกอย่างที่ต้องใช้ในการจำนำรถ
  • เอกสารมอบอำนาจพร้อมถ่ายรูปคู่กับรถ
  • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ(ตัวจริง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://ccccarcash.com/

ติดต่อสอบถาม