รายละเอียดดอกเบี้ย และค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายหลังจากที่ท่านได้ทำการจำนำรถกับเราเรียบร้อยแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

ยอดจัด หรือวงเงินที่จะได้รับ ( เต็มจำนวน )100,000 บาท
หัก : ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.25% – xx.xx%1,250 บาท
หัก : ค่าบริการดูแล และจอดรถยนต์ชั้นดี1,000 บาท
หัก : ค่าดำเนินการ ( เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น )3,000 บาท
ลูกค้าจะได้รับเงินกลับไปในวันทำสัญญา94,750 บาท
ครบกำหนดระยะเวลา ให้ต่อเฉพาะดอกเบี้ย และค่าจอดเท่านั้น
เวลาไถ่ ให้นำมาไถ่ ด้วยยอดจัด หรือวงเงินที่ได้รับ ( เต็มจำนวน )
ติดต่อสอบถาม